Земеделие

Страната ни е облагодетелствана с изключително плодородната и благодатна земя. Благодарение на нея икономиката в страната и извън нея се развива. България е доста плодородна държава и ние само можем да се гордеем с нея! Земеделието в България се разраства като се засаждат нови и нови отрасли. Земеделието крие някои рискове, като например наличието на […]

read more

Растениевъдство

Растениевъдството трябва да се отглежда нежно и с много усилия. Да не го торим, с някакви химични вещества, после хем на растениевъдството ще стане нещо, хем на хората. Растениевъдството не е лесна работа и не е за всеки човек. Чрез Растениевъдството голяма част от хората успяват успешно да пребивават. Някои региони като Кърджали и Добруджа […]

read more