Бъдете добри, моля кликнете върху рекламата за да може да запазим този сайт свободен.Благодарим Ви!

 

1. Коя от посочените страни на Африка е островна?

Кабо Верде

Буркина Фасо

Сиера Леоне

Гвинея Бисау

2. Колофонът е продукт, който се произвежда в:

текстилната промишленост

хранително-вкусовата промишленост

промишлеността за строителни материали

химическата промишленост

3. Къде е разположено производството на стомана в Япония?

в близост до пристанищата

в планинските райони

в районите с висококвалифицирани кадри

в близост до находища на железни руди

4. Коя от посочените страни произвежда най-много ориз?

Индонезия

Китай

Виетнам

Пакистан

5. Кое от твърденията за Франция е невярно?

високоиндустриална страна, членка на Г-7

един от световните производители на вино

производител на леки автомобили-“РЕНО”, “ПЕЖО”

селското стопанство е екстензивно

6. Озоновият слой се намира в:

йоносферата

тропосферата

мезосферата

стратосферата

7. Глобалното затопляне на климата НЕ е причина за:

стопяване на ледената покривка в полярните области и във високите планини

повишена земетръсна дейност

повишаване на нивото на Световния океан

преместването на снежната граница към по-високите части на планините

8. На кой воден басейн Русия няма пряк излаз?

Атлантически океан

Северен Ледовит океан

Черно море

Тихи океан

9. Кой град в Европа е сравняван и много често наричан “Венеция” поради приликата си с италианския град?

Будапеща

Виена

Амстердам

Лондон

10. Пътищата за развитие на селското стопанство са екстензивен и интензивен. Интензификацията на селското стопанство НЕ включва:

мелиорация

конверсия

механизация

химизация

11. Кой от растителните видове е ендемит за България?

бряст

витошко лале

глог

коило

12. През коя от посочените котловини тече река Места?

Кюстендилска

Сливенска

Севлиевска

Разложка

13. Коя от планините се намира в Главната Старопланинска верига?

Черна гора

Влахина

Драгоевска

Гребенец

14. Кой почвен тип се отнася към височинно зонираните?

черноземи

сиви горски

канелени горски

кафяви горски

15. Кой от посочените градове е специализиран в производството на стомана?

Панагюрище

Девня

Пловдив

Перник

16. Най-високата средногодишна температура ( 14 градуса С) в България е измерена в:

Сандански

Созопол

Садово

Свиленград

17. Десен приток на река Марица е:

река Тунджа

река Пясъчник

река Арда

река Тополница

18. Кой от изброените градове има специалиализация в химическата промишленост?

Трявна

Димитровград

Тетевен

Добрич

19. Кой е най-новият град в България ( обявен за град на 25 октомври 2011 година)?

Крън

Черноморец

Момин проход

Ахелой

20. Коя от посочените култури е зърнено-фуражна?

просо

тритикале

пшеница

ръж

21. Кое от посочените находища е на медни руди?

Бобов дол

Асарел

Кремиковци

Маришки басейн

22. Кой от изброените ГКПП се намира на границата с Република Македония?

Калотина

Кулата

Гюешево

Капитан Андреево

23. Най-мощните ВЕЦ в България са разположени в:

Средногорието

Родопите

Осоговската планина

Странджа

24. Какъв е климатът в Кюстендилската котловина?

планински

преходноконтинентален

умереноконтинентален

континентално - срезиземноморски

25. С колко реактора работи АЕЦ “Козлодуй”през 2009 година?

4

6

2

3

26. Най- големи залежи на оловно- цинкови руди в България има в:

Стара планина

Осоговска планина

Родопи

Странджа

27. Коя от посочените планини се намира в Рило-Родопската област?

Понор

Люлин

Баташка

Милевска

28. В кой от изброените градове се произвеждат лекарства?

Враца

Сливен

Троян

Пазарджик

29. В коя климатична област е измерена абсолютната минимална температура /-38,3 градуса С/ за България?

Континентално-средиземнорска

Преходноконтинентална

Умереноконтинентална

Планинска

30. Отточният режим на коя от посочените реки се отличава с есенно-зимно пълноводие?

Янтра

Арда

Марица

Искър

31. България попада в Източно Европейския часови пояс. Определете колко ще бъде часът в Париж, ако в София е 8 ч. сутринта?

32. В полето за свободните отговори напишете пропуснатото: "В условията на пазарното стопанство се осъществява свободно движение на стоки, услуги, работна сила и ..."

33. Съвкупността от близко разположени селища, с общи икономически, транспортни, културни и други връзки се нарича:

34. В правоъгълника за свободните отговори напишете за кой икономически район се отнася следната географска характеристика: „Районът обхваща около 18% от територията на страната, включва 5 области и в него се намират 30% от иглолистните гори в България”

35. В правоъгълника за свободните отговори напишете в кой социално-икономически район са разположени градовете Павликени, Севлиево, Две могили и Тутракан?

36. За кой град се отнася следната характеристика: “ Разположен е в Южна България, в Горно-Тракийската низина. Образуван от сливането на три села - Черноконево, Марийно и Раковски, през 1947 година /бригадирското движение/. Център е на химическата и циментовата промишленост.”

37. В правоъгълниците за свободните отговори запишете имената на обозначените държави в Африка.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

38. В правоъгълниците за свободните отговори срещу номера от 1 до 5 вкл. напишете името на отбелязаната на картата на България планина, срещу номера от 6 до 10 вкл. напишете името на отбелязаната на картата на България река, а срещу номера от 11 до 15 вкл. напишете името на отбелязания на картата на България областен град.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

 

Благодарим Ви, че ползвахте GeoAlex. Надяваме се да сме били полезни.