Бъдете добри, моля кликнете върху рекламата за да може да запазим този сайт свободен.Благодарим Ви!

 

1. Кои от посочените пристанищни градове се намират в Европа?

Ротердам, Ванкувър

Марсилия, Сингапур

Антверпен, Марсилия

Хюстън, Нагоя

2. Населението в подтрудоспособна възраст е с най-голям относителен дял в региона на?

Централна Европа

Източна Европа

Южна Азия

Австралия

3. В коя от изброените страни средната възраст на населението е най- ниска?

Парагвай

Япония

Унгария

България

4. Коя от посочените организации НЕ е подорганизация на ООН?

НАТО

ЮНЕСКО

ФАО

Световна здравна организация

5. В коя част на Земята живее над половината от населението й?

Австралия и Океания

Западна и Централна Европа

Северна и Южна Америка

Източна, Югоизточна и Южна Азия

6. В коя от изброените държави стопанството е слабо развито?

Нова Зеландия

Сингапур

Мавритания

Аржентина

7. Коя монархия е теократична?

при която монархът има кралска титла

която се управлява от двама монарси

при която монархът е и религиозен глава

която е островна монархия

8. В коя двойка страна-столица е допусната грешка?

Бутан-Тхимпху

Оман-Доха

Бангладеш-Дака

Йемен-Сана

9. Коя от изброените държави НЕ граничи с Австрия?

Италия

Хърватия

Словения

Словакия

10. В коя група, изброените култури принадлежат към техническите?

памук, картофи, захарна тръстика

кафе, юта, фъстъци

какао, тритикале, лен

коноп, захарно цвекло, грозде

11. За начало на въгледобива в България,се счита добивът на въглища от:

Добруджански басейн

Бургаски басейн

Пернишки басейн

Маришки басейн

12. В кой от посочените райони лозарството НЕ е добре развито?

в Причерноморския район

в Горнотракийската низина

в района на Средна Стара планина

в Югозападна България

13. Коя от следните земеделски култури спада към техническите?

картофи

домати

ябълки

слънчоглед

14. Кой от градовете Не е в Родопите?

Девин

Чепеларе

Неделино

Любимец

15. Къде в България се отглежда ориз?

в Пазарджишко-Пловдивското поле

в Старозагорското поле

в Бургаската низина

в Сливенската котловина

16. Кой град Не е разположен в Краище?

Трън

Земен

Сливница

Брезник

17. Спрямо Екватора, територията на България се простира между:

41 градуса 21` и 44 градуса 33`с.ш.

41 градуса 31` и 44 градуса 23`с.ш.

41 градуса 14` и 44 градуса 13`с.ш

44 градуса 14` и 42 градуса 13`с.ш.

18. Кой от посочените басейни в България е въглищен?

Мадански

Маришки

Медни рид

Оброчище

19. В коя климатична област най-добре е проявен континенталният характер на климата в България?

умерено-континентална

континентално-средиземноморска

преходно- континентална

планинска

20. В кой от изброените социално-икономически райони няма безмитна зона?

Северозападен

Югозападен

Североизточен

Югоизточен

21. Коя от посочените Задбалкански котловини има най-източно географско разположение?

Карловска

Казанлъшка

Сливенска

Златишко-Пирдопска

22. Архитектурният резерват Жеравна, който е сред стоте национални туристически обекта в България се намира в:

област Сливен

област Ямбол

област Габрово

област Стара Загора

23. Кой е най-новият град в България ( обявен за град на 25 октомври 2011 година)?

Крън

Черноморец

Момин проход

Ахелой

24. Посочете кой от градовете НЯМА същата функция като останалите?

Китен

Кнежа

Банско

Вършец

25. Басейни на черни въглища са:

Балканбас, Добруджански

Марбас, Софийски

Пирински, Пернишки

Бобовдолски, Бургаски

26. Кой ГКПП НЕ е разположен на границата ни с Р.Турция?

Капитан Андреево

Лесово

Гюешево

Малко Търново

27. Кои проходи са по северната граница на Югоизточния район ?

Вратник и Петрохан

Троянски и Шипченски

Витиня и Етрополски

Котленски и Върбишки

28. С най-ниска средна гъстота в България се характеризира населението на:

Задбалканските котловини

Дунавската равнина

Краището

Горнотракийската низина

29. Кой от изброените отрасли се отнася към първичния (добиващ) сектор:

горско стопанство

лека промишленост

образование

строителство

30. С какво пълноводие е река Велека?

ранно-пролетно

късно-пролетно

есенно-зимно

лятно

31. Когато обемът на земеделската продукция се увеличава, чрез увеличаване на площите на обработваемите земи и броя на животните, пътят на развитие в земеделието се нарича:

32. Развитието, “което удовлетворява нуждите на настоящето, без да подлага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди” се нарича

33. В правоъгълника за свободните отговори напишете пропуснатото: Природни компоненти, които се използват пряко в живота и в стопанската дейност на човека се наричат:

34. В правоъгълника за свободните отговори напишете за кой икономически район се отнася следната географска характеристика: „Районът обхваща около 18% от територията на страната, включва 5 области и в него се намират 30% от иглолистните гори в България”

35. В правоъгълника за свободните отговори напишете наименованието на географския регион в България, за който се отнасят следните особености: „Районът достига до две държавни граници. През него минават трансевропейските коридори №4 и №7.Водещ отрасъл на икономиката е енергетиката. Специализира се в зърнопроизводство. В него се намират две от най-големите дунавски пристанища в страната .”

36. В правоъгълника за свободните отговори напишете кой регион в страната е втори по площ, първи по брой население и по произведен брутен вътрешен продукт?

37. На контурната карта с номера от 1 до 10 са обозначени европейски държави. В правоъгълниците за свободните отговори, срещу номера запишете името на съответната държава.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

38. Напишете имената на ГКПП и Свободните безмитни зони, които са отбелязани с числа на картосхемата на България.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

 

Благодарим Ви, че ползвахте GeoAlex. Надяваме се да сме били полезни.