Бъдете добри, моля кликнете върху рекламата за да може да запазим този сайт свободен.Благодарим Ви!

 

1. Кои екзогенни процеси водят до формиране на въртопите, увалите и понорите, като форми на релефа?

денудационни

ерозионни

карстови

дефлационни

2. Коя от посочените държави НЕ е федерална република?

Германия

Италия

Индия

Бразилия

3. Къде се намира седалището на Европейския парламент?

Страсбург

Брюксел

Париж

Лондон

4. Акапулко е световноизвестен курорт в:

САЩ

Мексико

Бразилия

Куба

5. Кой град в Близкия Изток е свещеният град за трите главни религии?

Йерусалим

Багдад

Дамаск

Истанбул

6. Коя от посочените страни на Африка е островна?

Кабо Верде

Буркина Фасо

Сиера Леоне

Гвинея Бисау

7. Коя държава в света е с най-голям морски флот?

Гърция

Либерия

САЩ

Япония

8. Количествените и качествени изменения на политическата карта на света са довели до нейния съвременен облик. Кое от посочените изменения е количествено?

Смяна на обществено-икономическа формация

Териториални придобивки или загуби по време на войни

Въвеждане на нови форми на държавно устройство

Придобиване на политически суверенитет на дадена страна

9. Коя от посочените особености характеризира най-вярно тръбопроводния транспорт?

превозва товари на средни и дълги разстояния

себестойността на превозите е най-ниска

отличава се с голяма проходимост

транспортните средства са неподвижни, движи се транспортираната стока

10. Групата на кои страни е с най-голяма гъстота на железопътната мрежа?

САЩ, Русия

Полша, Чехия

Белгия, Германия

Бразилия, Мексико

11. Най-високата средногодишна температура ( 14 градуса С) в България е измерена в:

Сандански

Созопол

Садово

Свиленград

12. Коя административана област НЕ е част от Североизточния район?

Русенска

Шуменска

Добричка

Търговищка

13. Най-високият връх на коя българска планина е изграден от мрамори?

Витоша

Рила

Пирин

Родопи

14. Кой град Не е разположен в Краище?

Трън

Земен

Сливница

Брезник

15. Копринено-текстилната промишленост е традиционен отрасъл за:

Хасковско и Харманлийско

Добричко и Варненско

Петричко и Санданско

Ловешко и Плевенско

16. Организмовият свят в Черно море е сравнително беден защото:

средната соленост на Черно море е малка – 18 ‰

Черно море е сравнително малко по площ

под 150-200 м. дълбочина е разпространен сероводородът

макар и рядко крайбрежието на Черно море замръзва

17. Коя от изброените планини НЕ е част от Западна Стара планина?

Софийска планина

Врачанска планина

Вискяр

Мургаш

18. Кой от изброените градове Не е областен център?

Монтана

Кърджали

Ловеч

Димитровград

19. Към коя природногеографска област принадлежи Милевско-Конявската планинска редица?

Краищенско-Средногорска област

Рило-Родопска област

Старопланинска област

Тракийско-Странджанска област

20. Към коя природногеографска област спада планината Сакар?

Старопланинска област

Тракийско-Странджанска област

Краищенско-Средногорска област

Рило-Родопска област

21. Резерватите Джендема, Соколна и Стара река се намират в:

Родопите

Пирин

Рила

Стара планина

22. Между коя двойка градове НЯМА изградена фериботна връзка?

Тутракан-Олтеница

Свищов-Зимнич

Силистра-Кълъраш

Оряхово-Бекет

23. Кои са най-северният и най-южният град на българското Черноморие?

Каварна, Царево

Балчик, Китен

Шабла, Ахтопол

Каварна, Приморско

24. Един от природните фактори, оказващ влияние върху формирането и развитието на селищата са полезните изкопаеми. Кое от посочените селища дължи развитието си основно на този фактор?

Дупница

Чипровци

Смолян

Котел

25. За коя българска планина се отнася следната характеристика? “Разположена е в Южна България; типичен хорст с мраморно било, над което се извисява третият по височина връх на Балканския полуостров; има национален парк, който носи същото име и в който са запазени реликти като черна и бяла мура, еделвайс и др”:

Пирин

Беласица

Родопи

Рила

26. За коя климатична област в България се отнасят климатичните данни: срeдна годишна температура +13,9ºС; средна януарска температура +2ºС,+3ºС; зимен максимум на валежите?

умереноконтинентална

преходноконтинентална

планинска

континентално–средиземноморска

27. Кое от находищата НЕ е на руди на цветните метали?

Мадан

Гюешево

Елаците

Крумово

28. За коя климатична област в България се отнася климатограмата?

умерено-континентална

преходно-континентална

континентално-средиземноморска

черноморска

29. В коя част на България падат най-малко количество валежи?

Източна Дунавска равнина

Южно черноморско крайбрежие

Западна Дунавска равнина

Задбалкански котловини

30. Най-силно влиянието на Исландските циклони върху климата на България е изразено през:

зимата и пролетта

пролетта и лятото

лятото и есента

есента и зимата

31. Форма на управление, при която монархът има неограничена власт, включително и религиозна се нарича

32. В правоъгълника за свободните отговори напишете наименованието на страната, за която се отнася следната характеристика: „Високоразвита страна, простираща се на три океана. Почти 40% от територията й е заета от иглолистни гори. Разполага с големи запаси на уран, кадмий и цинкови руди.Световен износител на хартия, алуминий, пшеница и месо. ”

33. В правоъгълника за свободните отговори напишете за коя страна се отнася следната географска характеристика? „Тя е островна държава с ограничен природноресурсен потенциал. Населението се характеризира с еднороден етнически състав. Икономически силно развита страна, с водещ стопански отрасъл машиностроенето.Столицата й е част от най-многобройния мегалополис в света.”

34. Единствената действаща теснолинейна железопътна линия в България е.........

35. В правоъгълника за свободните отговори напишете на границата на България с коя държава функционира ГКПП Златарево?

36. В правоъгълника за свободните отговори напишете наименованието на находището, за което се отнася следното описание: „В находището се добиват черни въглища. Разположено е в Централна Стара планина между градовете Трявна, Сливен и Твърдица. Въглищните пластове са тънки и на голяма дълбочина.”

37. Практическа задача по география на света. На картосхемата с номера са означени страни от Западноевропейския регион. В правоъгълниците за свободните отговори срещу номера от 1 до 10 вкл. напишете наименованието на съответната държава.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

38. На картосхемата на България са допуснати 15 (петнадесет) грешки в наименованията на географски обекти. В правоъгълниците за свободните отговори запишете грешните наименования и срещу всяко от тях нанесете верните отговори. пример: р. Янтра - р. Вит (отг. 1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

 

Благодарим Ви, че ползвахте GeoAlex. Надяваме се да сме били полезни.