Учебно помагало по география и икономика

Уважаеми зрелостници, Предлагаме ви примерни варианти на тестове по "География и икономика" за държавен зрелостен изпит. Материалът, залегнал в тях, е съобразен с изискванията на МОМН за Средните общообразователни и Професионални училища.

Невероятните ученическите бисери

На изток Франция граничи със Слънцето, когато изгрява, а на запад, когато залязва.Нормандия е плодородна област. Там се отглеждат волове, които дават много мляко и яйца. Тревата е тлъста, затова млякото е много концентрирано.

Новости от Света на Географията

Крън е град в Южна България, община Казанлък. Крън е село до 13 октомври 2011 година, когато е обявен за град с решение на Министерски съвет по предложение на кметовете на Крън и Казанлък. Население – 3 561 души.